۰۹۱۸۸۳۷۵۹۸۵

جمعه, 22 آذر 1398

تاریخچه

اول تیرماه 85 پس از طی مراحل اداری ، جواز تأسیس صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی در مورخه 85/04/05 صادر و پس از اخذ سایر مجوزها در تاریخ 86/12/15 کارهای عمرانی کارخانه آغاز گردید و پس از حدود 18 ماه کارخانه توانست شرایط لازم جهت دریافت پروانه بهره برداری به دست آورد . کارشناسان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه پس از بازدیدهای لازم اقدام به صدور اولین پروانه بهره برداری برای اولین کاخانه استان در زمینه تولید کودهای آلی و ارگانیک با ظرفیت 10000 تن در سال نمودند که در حال حاضر ظرفیت تولیدی به 15000 تن در سال افزایش یافته است .