۰۹۱۸۸۳۷۵۹۸۵

جمعه, 22 آذر 1398

درباره ما

کارخانه کشت افزا چیمن به سفارش شرکت کشت و خاک سالم ورمی کمپوست را با عناصر غذایی اصلی ( ازت ،پتاس ، فسفات ) و عناصر غذایی ثانویه ( کلسیم ، منیزیم ، گل گوگرد )و عناصر ریز مغذی ( آهن ، منگنز ، روی ، مس و بور ) که قابل جذب برای گیاهان می باشد را غنی سازی نموده و محصول جدیدی بنام ورمی کمپوست غنی سازی شده گرانوله را روانه بازار نمود.