۰۹۱۸۸۳۷۵۹۸۵

جمعه, 22 آذر 1398

محصولات

تیپ 1 : ماده اولیه حاصل غنی سازی ورمی کمپوست مرغوب است و مخصوص انواع کشت های آبی از جمله ذرٌت ، گندم ، برنج ، کلزا ، آفتابگردان و زعفران می باشد.

تیپ 2 : حاصل غنی سازی انواع کمپوست دامی و هوموس گیاهی و حیوانی است و مخصوص انواع کشت های دیم و آبی با نیاز غذایی کمتر  می باشد.

تیپ 3 : ماده اولیه آن حاصل غنی سازی کمپوست دامی و هوموس گیاهی و حیوانی است که با فضولات مرغی ترکیب گردیده و مخصوص انواع کشتهای صیفی جات و سبزیجات از جمله : گوجه فرنگی ، خیار و ... می باشد.

کود کشت افزا مخصوص باغات : ماده اولیه آن حاصل ترکیب ورمی کمپوست و هوموس گیاهی و حیوانی است که غنی سازی شده و برای انواع درختان و درختچه ها استفاده میگردد.